Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 16 јуни 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
                  
На 15.06.2017 година Огражден АД Струмица изврши откуп на:
-372 сопствени обични акции по цена од 1.250,00 денари за една акција, преку три трансакции.
 
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.06.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
 
- Ангропромет Тиквешанка АД Кавадарци –2 обични акции
- Раде Кончар - Апаратна техника АД Скопје –82 обични акции