Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 16 април 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.04.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје – 28 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 7 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 170 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје – 170 обични акции