Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 16 февруари 2024

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 15.02.2024 година Прилепска Пиварница АД Прилеп изврши откуп на 100 сопствени обични акции по цена од 33.401,00 денар за една акција, преку една трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.02.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска банка АД Битола - 34 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 541 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 300 обични акции
- Тетекс АД Тетово - 7 обични акции