ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 16 октомври 2013
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 15.10.2013 година Тетекс АД Тетово изврши откуп на: -300 сопствени обични акции по цена од 494,00 денари за една акција, преку 1 трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.10.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Уготур АД Скопје –12 обични акции - Стопанска Банка АД Скопје –4 обична акција - Герас Цунев Конфекција АД Струмица –47 обична акција - РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје –11 обични акции - Герас Цунев Трговија АД Струмица –49 обична акција