Годишен билтен за 2022 година
понеделник, 16 јануари 2023

Детални информации за берзанските податоци и движења за 2022 година може да најдете во годишниот билтен на следниот линк