Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 15 јуни 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.06.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Комерцијална банка АД Скопје – 855 обични акции
-Алкалоид АД Скопје – 692 обични акции
-Интерпромет АД Тетово – 57 обични акции
-Тајмиште АД Кичево – 48 обични акции.