Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 15 март 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.03.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска Банка АД Битола – 21 обични акции
- Ангропромет Тиквешанка АД Кавадарци – 9 обични акции