Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 14 септември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.09.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 103 обични акции