Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 14 јули 2022


Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.07.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална Банка АД Скопје - 321 обични акции
- Славеј АД Скопје - 50 обични акции