Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 14 март 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.03.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска банка АД Скопје - 25 приоритетни акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 30 обични акции