Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 14 март 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.03.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-УСЈЕ АД Скопје – 6 обични акции