Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 14 февруари 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.02.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје - 90 обични акции
- Кланица со ладилник АД Струмица - 76 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 591 обични акции
- Оранжерии Хамзали АД Струмица - 200 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје - 45 приоритетни акции