Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 14 декември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.12.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Оранжерии Хамзали АД Струмица - 232 обични акции
- Кланица со ладилник АД Струмица - 88 обични акции