Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 14 октомври 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.10.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Аутомакедонија АД Скопје – 7 обични акции
-Бетон АД Скопје – 1 обична акција
-ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 20 обични акции
-Комерцијална Банка АД Скопје – 774 обични акции
-РЖ Услуги АД Скопје – 1.000 обични акции
-ЗК Пелагонија АД Битола – 15 обични акции
-Гранит АД Скопје – 45 обични акции
-Попова Кула АД Демир Капија – 300 обични акции
-Сковин АД Скопје – 8.606 обични акции
-Макстил АД Скопје – 55 обични акции
-Алкалоид АД Скопје – 50 обични акции