Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 14 јануари 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.01.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Дебарски Бањи АД Дебар – 31 обична акција
-ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 117 обични акции
-Комерцијална Банка АД Скопје – 7.000 обични акции
-ТТК Банка АД Скопје – 200 обични акции