Успешен Инвеститорски ден на Македонска берза
вторник, 13 септември 2022

                                                     

Трета година по ред на Македонска берза успешно се одржа „Инвеститорски ден“ на којшто сите домашни физички лица имаа можност да тргуваат со акции на сите пазарни сегменти без да ги платат провизиите кон Берзата, Централниот депозитар на хартии од вредност и овластените пазарни учесници (банки и брокерски куќи), во износ на остварен промет до 10.000 евра.

На „Инвеститорскиот ден“ се тргуваше со 22 различни акции што е најмногу во еден ден оваа година. Се склучија вкупно 242 трансакции што претставува втор најголем број склучени трансакции во еден ден на тргување во 2022 година (на 5 мај имало само 5 трансакции повеќе, односно 247).Просечниот дневен број на трансакции во 2022 година е 76.

Вкупниот промет од тргување во БЕСТ системот со акции надмина 516 илјади евра, односно изнесува околу 32 милиони денари што е 49% повеќе во споредба со просечниот дневен промет во БЕСТ во 2022 година. Дополнително, во БЕСТ системот на Берзата се внесени вкупно 389 налози за тргување, што повторно претставува втор најголем број на внесени налози во берзанскиот систем за тргување во текот на оваа година. 

Денеска постигнатиот број на трансакции и внесени налози за тргување во БЕСТ системот се најдобри резултати во досегашниот тек на второто полугодие на 2022 година.

Иницијативата „Инвеститорскиот ден“ за прв пат оваа година ја прифатија и во неа активно се вклучија сите десет членки на Берзата (Еурохаус, Илирика Инвестментс, Иново Брокер, Инвестброкер, Комерцијална банка, НЛБ Банка, Стопанска банка Скопје, ТТК Банка, Фершпед брокер и Шпаркасе Банка Скопје) и Централниот депозитар за хартии од вредност, а доби поддршка и од Комисијата за хартии од вредност.

                                                                                                                      ИНВЕСТИРАЈТЕ ВО МАКЕДОНСКИ АКЦИИ!