Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 13 август 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.08.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Стопанска Банка АД Скопје – 100 приоритетни акции
-ГД Тиквеш АД Кавадарци – 13 обични акции