Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 13 јули 2023

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 12.07.2023 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на 115 сопствени обични акции по цена од 11.000,00 денари за една акција, преку две трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.07.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Македонски Телеком АД Скопје – 1.467 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје - 2 обични акции