Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 13 јуни 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност ве известуваме дека на 12.06.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје 612 обични акции;
-
Оранжерии Хамзали АД Струмица–214 обични акции;
-
Кланица со ладилник АД Струмица 81 обични акции;
-
ЖАС АД Скопје 75 обични акции;
-
Реплек АД Скопје 7 обични акции;