Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 13 февруари 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 12.02.2020 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на 740 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.02.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална Банка АД Скопје – 535 обични акции
- Реплек АД Скопје – 10 обични акции
- Алкалоид АД Скопје – 410 обични акции
- Оранжерии Хамзали АД Струмица – 160 обични акции
- Макпетрол АД Скопје – 15 обични акции
- НЛБ Банка АД Скопје – 35 обични акции
- Кланица со ладилник АД Струмица – 61 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје – 1.200 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје – 800 обични акции
- УСЈЕ АД Скопје – 10 обични акции