Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 12 мај 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.05.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- УСЈЕ АД Скопје – 40 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 40 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 295 обични акции