Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 12 април 2021

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 09.04.2021 година Рудници Бањани АД Скопје изврши откуп на 201 сопствена обична акција по цена од 603,00 денари за една акција, преку една трансакција;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.04.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Стопанска Банка АД Скопје – 6 приоритетни акции
-Макстил АД Скопје – 298 обични акции
-Алкалоид АД Скопје – 9 обични акции
-Тутунски Комбинат АД Прилеп – 134 обични акции
-Уготур АД Скопје – 29 обични акции
-Либерти АД Скопје – 882 обични акции
-Стопанска Банка АД Битола – 449 обични акции
-Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје – 679 обични акции