Годишен билтен за 2021 година
среда, 12 јануари 2022

                                                          

Детални информации за берзанските податоци и движења за 2021 година може да најдете во годишниот билтен на следниот линк: