Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 11 јуни 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.06.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска Банка АД Скопје – 500 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје – 145 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 158 обични акции