Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 11 април 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.04.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје - 339 обични акции
- Стопанска банка АД Битола - 137 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 53 обични акции