Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 11 март 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.03.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макстил АД Скопје - 703 обични акции
- Уготур АД Скопје - 34 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 12 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје - 258 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 30 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 32 обични акции