НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 11 февруари 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.02.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Дебарски Бањи АД Дебар –30 обични акции - Грозд АД Струмица –41 обични акции - Тајмиште АД Кичево –47 обични акции