Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 10 септември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.09.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ОКТА АД Скопје – 66 обични акции
- Дебарски Бањи АД Дебар – 30 обични акции