Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 10 јули 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.07.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Жито Полог АД Тетово – 50 обични акции
-Димко Митрев АД Велес – 45 обични акции
-Тутунски Комбинат АД Прилеп – 64 обични акции