Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 10 мај 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.05.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје – 6 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 50 обични акции
- Тетекс АД Тетово – 74 обични акции
- Адинг АД Скопје – 50 обични акции
- Макстил АД Скопје – 75 обични акции