НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 10 февруари 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.02.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Димко Митрев АД Велес–17 обични акции - Интерпромет АД Тетово–56 обични акции