Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 01 февруари 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.01.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тетекс АД Тетово–15 обични акции
- Тајмиште АД Кичево–51 обични акции