НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 01 декември 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 01.12.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Факом АД Скопје –26 обични акции