Издавач
РЖ Услуги АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонска бригада бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
hq@rzu.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Јован Гечески
Телефон
+389 2 3288088
Факс
+389 2 3288086
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 191.080 258.884 198.016
Оперативна добивка -7.292 -374 12.609
Добивка по оданочување -10.416 -10.091 9.259
Главнина 664.371 675.331 685.422
Вкупно обврски 72.520 81.280 71.727
Вкупно средства 736.891 756.611 757.149
Пазарна капитализација 78.583 81.491 78.583
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -3,82% -0,14% 6,37%
Нето добивка по акција (EPS) -6,63 -6,42 5,89
Поврат на вкупните средства (ROA) -1,41% -1,33% 1,22%
Поврат на капиталот (ROE) -1,57% -1,49% 1,35%
Коефициент цена/ добивка по акција - - 8,49
Книговодствена вредност по акција 422,72 429,69 436,11
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,12 0,12 0,11
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

РЖ Услуги АД Скопје се занимава со собирање, прочистување, призводство и дистрибуција на вода за пиење и индустриска вода. Покрај тоа компанијата извршува и други дејности како што се телефонски и интернет услуги, услуги за обезбедување и противпожарна заштита, сервисирање на противпожарни апарати, производство и дистрибуција на гас, техничко испитување и анализа, транспортни услуги, градежни услуги и др. Главното седиште на компанијата се наоѓа во Скопје.

Одбор на директори
Јован Гечевски - Генерален Извршен директор
Ѓорѓе Качурков - Претседател
Александар Кечовски
Филип Мешков
Славчо Стојанов

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKUSLU101015
Вкупно издадени ХВ
1.571.668
Последно тргување: 03.07.2024
Максимална цена:
45,00
Минимална цена:
45,00
Просечна цена:
45,00
Количина:
2.550
Промет:
114.750
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
52,00
Минимална цена:
45,00
Количина:
39.910
Промет:
1.992.392
Број на трансакции:
63

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци