Издавач
Комерцијална банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Васил Иљоски 3
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@kb.mk
Веб страница
Лице за контакт +
М-р Марина Момироска
Телефон
+ 389 2 316 8391
Факс
/
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 5.326.364 4.452.967 4.219.676
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 2.171.708 2.328.320 1.939.134
Главнина 15.672.561 14.943.735 13.997.127
Вкупно обврски 135.377.187 133.611.063 118.603.450
Вкупно средства 151.049.748 148.554.798 132.600.577
Пазарна капитализација 26.615.537 26.724.180 16.636.391
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 952,89 1.021,61 850,85
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,44% 1,57% 1,46%
Поврат на капиталот (ROE) 13,86% 15,58% 13,85%
Коефициент цена/ добивка по акција 12,26 11,48 8,58
Книговодствена вредност по акција 6.876,74 6.556,95 6.141,60
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,70 1,79 1,19
Дивиденда по акција 500,00 620,00 600,00
Дивиденден принос 4,28% 5,29% 8,22%

Комерцијална Банка АД Скопје (Банката) е банка која нуди универзални банкарски услуги.

Банката има мрежа од седум филијали, 42 експозитури низ Републиката, најголема трговска и втора по големина мрежа на банкомати со цврста позиција во делот на работење со картички. Банката има добра позиција на пазарот со значајно учество на пазарот од 20-50%, зависно од територијата на делување. Таа обезбедува широка палета на услуги за физички и правни лица, во кои спаѓаат универзалните банкарски работи, како работење со хартии од вредност, осигурителни полиси, трансфер на пари преку Western Union, старателско работење и друго.

Банката е присутна и во електронското банкарство нудејќи електронски плаќања во домашниот платен промет и развивање на електронското банкарство во платниот промет со странство. Седиштето на Банката е во Скопје, Македонија.  

Управен одбор
Хари Костов – Претседател и Главен извршен директор
Илија Илоски – Главен оперативен директор
Маја Стевкова Штериева - Главен финансов директор
Билјана Максимовска Поповиќ - Главен директор за корпоративно банкарство 
Никола Џамбазовски - Главен директор за продажба и развој


Надзорен одбор
Сава Димитрова 
Д-р Таки Фити
Сашо Наумоски
Горан Антевски, независен член
Александра Максимовска, независен член
Ванчо Чифлиганец
Фатмир Етеми

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Комерцијална Банка АД Скопје
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Супер котација - обични акции
ISIN:
MKKMBS101019
Вкупно издадени ХВ
2.279.067
Последно тргување: 30.11.2023
Максимална цена:
14.300,00
Минимална цена:
14.190,00
Просечна цена:
14.262,77
Количина:
201
Промет:
2.866.817
Број на трансакции:
14
Последните 52 недели
Максимална цена:
14.300,00
Минимална цена:
11.001,00
Количина:
96.940
Промет:
1.187.633.472
Број на трансакции:
4.426

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци