Издавач
Комерцијална банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Орце Николов бр.3
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@kb.mk
Веб страница
Лице за контакт +
М-р Марина Момироска
Телефон
+ 389 2 316 8391
Факс
/
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 4.452.967 4.219.676 4.355.198
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 2.328.320 1.939.134 1.826.825
Главнина 14.943.735 13.997.127 13.323.006
Вкупно обврски 133.611.063 118.603.450 109.708.525
Вкупно средства 148.554.798 132.600.577 123.031.531
Пазарна капитализација 26.724.180 16.636.391 15.151.237
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 1.021,61 850,85 801,57
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,57% 1,46% 1,48%
Поврат на капиталот (ROE) 15,58% 13,85% 13,71%
Коефициент цена/ добивка по акција 11,48 8,58 8,29
Книговодствена вредност по акција 6.556,95 6.141,60 5.845,82
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,79 1,19 1,14
Дивиденда по акција 620,00 600,00 550,00
Дивиденден принос 5,29% 8,22% 8,27%

Комерцијална Банка АД Скопје (Банката) е банка која нуди универзални банкарски услуги.

Банката има мрежа од седум филијали, 42 експозитури низ Републиката, најголема трговска и втора по големина мрежа на банкомати со цврста позиција во делот на работење со картички. Банката има добра позиција на пазарот со значајно учество на пазарот од 20-50%, зависно од територијата на делување. Таа обезбедува широка палета на услуги за физички и правни лица, во кои спаѓаат универзалните банкарски работи, како работење со хартии од вредност, осигурителни полиси, трансфер на пари преку Western Union, старателско работење и друго.

Банката е присутна и во електронското банкарство нудејќи електронски плаќања во домашниот платен промет и развивање на електронското банкарство во платниот промет со странство. Седиштето на Банката е во Скопје, Македонија.  

Управен одбор
Хари Костов – Претседател и Главен извршен директор
Илија Илоски – Главен оперативен директор
Маја Стевкова Штериева - Главен финансов директор
Билјана Максимовска Поповиќ - Главен директор за корпоративно банкарство 
Никола Џамбазовски - Главен директор за продажба и развој


Надзорен одбор
Сава Димитрова 
Д-р Таки Фити
Сашо Наумоски
Горан Антевски, независен член
Александра Максимовска, независен член
Ванчо Чифлиганец
Фатмир Етеми

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Супер котација - обични акции
ISIN:
MKKMBS101019
Вкупно издадени ХВ
2.279.067
Последно тргување: 25.11.2022
Максимална цена:
11.100,00
Минимална цена:
11.050,00
Просечна цена:
11.057,00
Количина:
311
Промет:
3.438.728
Број на трансакции:
5
Последните 52 недели
Максимална цена:
13.300,00
Минимална цена:
10.400,00
Количина:
168.614
Промет:
2.011.801.382
Број на трансакции:
6.860

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци