Десетта годишна конференција
Јубилејна 10-та Годишна конференција на Македонската берза

23-25 април 2009 година – Охрид, хотел Метропол


Годишните конференции на Македонската бера се централно место за размена на искуства и промоција на идеи за развојот на македонскиот пазар на хартии од вредност.

Јубилејната 10-та Годишна конференција Македонската берза се одржа од 23-25 април 2009 година во Охрид, во хотелот Метропол.

 

IMG_0069             IMG_0114
Марина Наќева-Кавракова                                       Дарен Хултман
                                  Претседател на КХВ                  Заменик шеф во Политичка и Економска канцеларија,
                                                                                  Амбасада на САД во Македонија

 

Централна тема на овогодинешната конференција беше финансиската криза и нејзините импликации на финансискиот и на реалниот сектор, не само во земјава туку и пошироко. Бројни домашни и странски експерти дебатираа за актуеланата состојба на глобалните и на локалните пазари на хартии од вредност и за стратегиите за нивниот иден развој. Беа одржани и две презентации од кои едната за успешно спроведената Иницијална Јавна Понуда  на друштвото Atlantic Grupa од Хрватска, (презентацијата може да ја преземете на следниов линк) а втората за предностите и можностите од издавање на корпоративни обврзници на пазарот на хартии од вредност во Република Македонија (презентацијата може да ја преземете на следниов линк).


Оваа година по втор пат беа доделени награди за најтранспарентно котирано друштво и за најдобар истражувачки труд од областа на пазарот на хартии од вредност.
 

 

IMG_0115     IMG_0109

                                                    Иван Штериев
                       Главен извршен директор, Македонска берза
        

Повеќе детали за конференцијата се содржани во посебниот прилог. ( Посебен прилог за 10-тата Годишна Конференција PDF 1,59 MB)


Целото обраќање на г-дин Иван Штериев,
(Главен Извршен директор на Македонска Берза АД Скопје)


Целото обраќање на г-ѓа Марина Наќева Кавракова,
(Претседател на комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.)


Целото обраќање на г-дин Дарен Халтман,
(Заменик шеф во политичката и економската канцеларија, Амбасада на САД во Република Македонија)

 


Комисијата за најдобар истражувачки труд донесе одлука за најдобар истражувачки труд од областа на пазарот на хартии од вредност во Република Македонија за 2008 година да биде избран трудот “Линеарни фундаментални модели за проектирање на DJIA (Dow Jones Industial Average) Index” на авторот Маријан Ивановски.


Изборната комисија за доделување на наградата “Кристално ѕвоно” одлучи дека за најтранспарентно котирано друштво на Македонската берза за 2008 година се избира Алкалоид АД Скопје.

(Прочитајте ја изјавата на Изборната комисија за најтранспарентно котирано друштво)