Објави од друштва на Слободен пазар
вторник, 26 март 2024
Пролетер АД Крива Паланка - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa.