Шифра на ХВ - CDHV - Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопј
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKCDHV101019
Вкупно издадени ХВ
6.000
Последно тргување: 16.06.2023
Максимална цена:
17.000,00
Минимална цена:
17.000,00
Просечна цена:
17.000,00
Количина:
140
Промет:
2.380.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
17.000,00
Минимална цена:
17.000,00
Количина:
140
Промет:
2.380.000
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци