Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 07 октомври 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 04.10.2019 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на сопствени акции и тоа:
-2 сопствени обични акции по цена од 74.999,00 денари за една акција, преку една трансакција;
-343 сопствени обични акции по цена од 75.000,00 денари за една акција, преку 33 трансакции;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.10.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Алкалоид АД Скопје – 25 обични акции
- Макстил АД Скопје – 200 обични акции
- Тетекс АД Тетово – 50 обични акции
- Гранит АД Скопје – 10 обични акции
- Унибанка АД Скопје – 50 обични акции
- Жито Полог АД Тетово – 4 обични акции