Блок трансакција
понеделник, 07 октомври 2019

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Аутомакедонија АД Скопје
Шифра: AUMK
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Задолжителна Котација 
Номинална вредност: 44,48 ЕУР
Количина: 4.486
% од основната главнина: 5,44%
Цена по акција (во денари): 1.900,00
Вредност на трансакција (во денари): 8.523.400,00