Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 06 февруари 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 05.02.2020 година Интерпромет АД Тетово изврши откуп на 190 сопствени обични акции по цена од 1.500,00 денари за една акција, преку две трансакции;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 05.02.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- ЖАС АД Скопје – 77 обични акции