Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 04 декември 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 03.12.2020 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: 
- 160 сопствени обични акции по цена од 13.950,00 денари за една акција, преку 1 системска блок трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.12.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-УСЈЕ АД Скопје – 211 обични акции