Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 03 јуни 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.05.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска Банка АД Битола – 542 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје – 119 приоритетни акции
- Тетекс АД Тетово – 15 обични акции