Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 19 ноември 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 18.11.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Тутунски Комбинат АД Прилеп – 54 обични акции
-ВВ Тиквеш АД Кавадарци – 162 обични акции
-Макпетрол АД Скопје – 14 обични акции
-ГД Тиквеш АД Кавадарци – 18 обични акции