Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 18 декември 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.12.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Макстил АД Скопје - 596 обични акции
-РЖ Техничка контрола АД Скопје - 11 обични акции
-РЖ Економика АД Скопје – 26 обични акции
-РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 27 обични акции
-РЖ Услуги АД Скопје – 219 обични акции
-РЖ Институт АД Скопје – 7 обични акции
-Уготур АД Скопје - 28 обични акции