Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 17 август 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.08.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Жито Полог АД Тетово – 160 обични акции
-НЛБ Банка АД Скопје – 718 обични акции