Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 16 јули 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.07.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Димко Митрев АД Велес – 2 обични акции
-Гранит АД Скопје – 50 обични акции