Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 15 април 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.04.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Хотели Метропол АД Охрид – 700 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 516 обични акции
- Тајмиште АД Кичево – 48 обични акции
- Макпетрол АД Скопје – 19 обични акции