Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 14 ноември 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.11.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска Банка АД Битола – 137 обични акции