24.04.2024 година (среда) и 8.05.2024 година (среда) неработни и нетрговски денови на Македонска берза АД Скопје
петок, 12 април 2024

Согласно донесените заклучоци на Владата на Република Северна Македонија со кои 24 април (среда) и 8 мај (среда) се определуваат за неработни денови поради распишување на избори за претседател на Република Северна Македонија и избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, ве известуваме дека 24.04.2024 година (среда) и 08.05.2024 година (среда)  се неработни и нетрговски денови на Македонска берза АД Скопје.